مشارکت هزاران فلسطینی در "بامداد عظیم" مسجد الاقصی

هزاران فلسطینی صبح امروز جمعه در میان تدابیر امنیتی شدید در مراسم نماز صبح در مسجد مبارک الاقصی شرکت کردند.