دهمین نمایشگاه اسوه ماندگار در شیراز آغاز به کار کرد