تکنولوژی تولید برخی از کالاهای صادراتی مربوط به قبل از ۱۹۹۸ است