دیدار صدیقی با تیم تیراندازی با کمان ایران در یونیورسیاد