فرماندهان باید دغدغه صیانت از کارکنان را داشته باشند

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه حفظ سلامت و کارآمدی کارکنان به عنوان سرمایه های حیاتی در سازمان نیروی انتظامی از اولویت‌هاست، گفت: نیروی انتظامی مسئولیت مراقبت و صیانت از جامعه را عهده دار است بنابراین این مسئولیت ایجاب می کند تا خودش پاک و مطهر باشد و به شدت از خودش صیانت کند.