ساخت شیشه واکسن، معضلی بزرگ‌تر از خود واکسن کووید-۱۹!