بازداشت همسر امیر داعش در لیبی

سخنگوی ارتش "ملی" لیبی از بازداشت همسر امیر داعش در این کشور خبر داد.