تعامل کووید-۱۹ و باکتری‌های بدن شدت ابتلا را افزایش می‌دهد

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافته‌اند که ارتباط میان کووید-۱۹ و باکتری‌های بدن می‌تواند در افزایش شدت این بیماری نقش داشته باشد.