ثبت زلزله ۴.۳ در کرمانشاه و ۴ در خراسان شمالی/ رخداد سه زلزله کمتر از ۳ ریشتر در دماوند