سپرده‌های بانکی کم نشده‌اند/ معدن در اولویت پرداخت تسهیلات بانکی