تجلیل مراجع عظام تقلید از خدمات لاریجانی در دوران ریاست مجلس

مراجع عظام تقلید، آیات صافی گلپایگانی، مکارم‌شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی، مظاهری، علوی گرگانی و جمع کثیری از فضلا و اساتید حوزه های علمیه در پایان سه دوره متوالی ریاست علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی، با صدور پیام های جداگانه‌ای از خدمات وی در این جایگاه تجلیل و قدردانی کردند.