ضدعفونی مترو نیویورک با اشعه فرابنفش در تلاش برای مهار "کووید-۱۹"