طراحی و تولید سامانه‌های کنترل علایم حیاتی بیمار از راه دور