نخستین همایش بین‌المللی مجازی طب تلفیقی و اقدامات بالینی برگزار می‌شود