یک تفاهم نامه در جهت حمایت از مالکان فیلم‌های زیان دیده از کرونا