آزمون؛ شرط استفاده از بیمه صندوق اعتباری هنر

مسئول صندوق اعتباری هنر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: در صندوق اعتباری هنر، خبرنگاران طبق قانون کار بازنشسته می‌شوند.