تسلیت بشار اسد در پی انفجار بیروت

رئیس جمهور سوریه پیام تسلیتی را برای همتای لبنانی خود در پی انفجار بندر بیروت فرستاد.