تصاویر ناسا نشان از وضعیت بد گرمایش زمین دارد

تصاویر ناسا نشان می‌دهد که دو کلاهک یخی در قطب شمال به دلیل گرم شدن زمین از بین رفته است.