دو راهی بانوی پرتاب چکش بین کنکور و شرکت در جایزه بزرگ

مهدیه حکمت‌سرا می‌گوید به مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی دعوت شده است اما با کنکور سراسری همزمان شده است.