عنابستانی بزرگترین تحریف این است که فکر کنیم انقلاب هیچ دستاوردی نداشته است

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: مهم‌ترین تحریف واقعیت، این بحث است که کجا بوده و کجا هستیم؟ ما مشکلات زیادی داریم و کسی منکر آنها نیست. اما با وجود مشکلات، امروز در چه وضعیتی هستیم و اگر پای انقلاب نمی‌ماندیم در چه وضعیتی بودیم؟ این پرسش باید پاسخ داده شود تا جلوی تحریف آن گرفته شود.