اعلام آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تئاتر مقاومت

مدیر بخش سمینار پژوهشی تئاتر مقاومت، از تمدید مهلت ارسال مقالات سمینار پژوهشی تئاتر مقاومت  تا 15 مرداد ماه خبر داد.