ورزشکاران حتی به پرتاب پیک خود نزدیک هم نشده‌اند

مربی پرتاب‌های تیم ملی دوومیدانی معلولان به زمان برگزاری انتخابی تیم ملی انتقادها دارد.