۱۳ بیمار بندرعباسی از مرگ حتمی به دلیل ابتلا به کووید ۱۹ نجات یافتند

طی یک ماه تعداد ۱۳ بیمار با حال عمومی بسیار وخیم بدلیل ابتلا به کووید ۱۹ در  بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از مرگ حتمی نجات یافتند.