سرنوشت نامعلوم «خانه هنرمندان» اصفهان

«تملک خانه هنرمندان اصفهان توسط بنیاد شهید» خلاصۀ آن چیزی است که طی دو روز گذشته خاطر بسیاری از هنرمندان این شهر را آزرده؛ چراکه این خانۀ ثبت ملی شده، بیش از ۳۰ سال در اختیار حوزه هنری و پاتوق اهالی تئاتر، گرافیک، طنز، کارتون، شعر، ادبیات و موسیقی بوده و اکنون با مدیریت بنیاد شهید، مشخص نیست که تکلیف میزبانی این خانه از هنرمندان چه می‌شود.