پخش سریال پلیسی «نقاب» از رادیو

مجوعه رادیویی «نقاب » با ژانر جاده ای ـ پلیسی در پنج قسمت از شبکه های رادیویی نمایش و ایران پخش می شود.