تولید نرم‌افزار نظارت تصویری هوشمند توسط محققان دانشگاهی

به همت محققان دانشگاه بیرجند نرم افزار نظارت تصویری هوشمند پس از تولید در اداره کل زندان‌های خراسان جنوبی اجرا ‏شد.‏