برای فصل بعد تصمیم نگرفتم

هافبک تیم فوتبال بانوان سپاهان گفت: برای فصل آینده هنوز تصمیمی نگرفته و از هر دو تیم اصفهانی پیشنهاد دارد.