انتقاد سفیر پیشین فرانسه در آمریکا از سیاست‌های ترامپ در برابر ایران