برای سفر به کره شمالی آمادگی داریم / تماس ها بین روحانی و مکرون ادامه خواهد داشت