دارای یکی از قوی‌ترین سیستم‌های پدافندی جهان هستیم