انتظار رهبری از دانشگاه آزاد، پیاده‌سازی تزکیه و تعلیم توأمان است