آمریکا ۲۱ نظامی سعودی را اخراج کرد

به دنبال تیراندازی مرگبار در پایگاهی در ایالت فلوریدا، آمریکا ۲۱ کارآموز نظامی سعودی را از کشورش اخراج کرد.