مسابقات فوتسال جام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی برگزار شد