راه‌اندازی ۷ رشته علوم پایه در دانشگاه‌های علوم پزشکی