مدیریت حوزه پیشگیری باعث کاهش آسیب‌ بلایای طبیعی می‌شود