دشمن به هر حیله‌ای برای ضربه به انقلاب ما متوسل می‌شود

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با غیرقابل انکار دانستن نقش و جایگاه پلیس در اقتدار و امنیت کشور، گفت: با مجاهدت کارکنان نیروی انتظامی راه برای هرگونه ناامنی توسط دشمنان انقلاب و آشوب طلبان در کشور بسته شده است.