ارسال دومین محموله امدادی هلال احمر خراسان جنوبی به سیستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از ارسال دومین محموله امدادی هلال احمر خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان خبر داد.