ریپل از آمریکا رفت!

مقر ارز دیجیتالی ریپل به انگلیس منتقل خواهد شد.