نگاهی به شاخص های کلان اقتصاد آمریکا

حجم درآمدهای دولت آمریکا از سه تریلیون دلار عبور کرد.