آخر هفته کابوس وار وال استریت

شاخص های بورسی آمریکا و آسیا با ریزش سنگین بسته شدند.