تایید حکم حبس ۲۳ عضو اخوان المسلمین مصر

دادگاه تجدیدنظر مصر پنج سال حبس برای ۲۳ عضو گروه اخوان المسلمین در پرونده رخدادهای خشونت‌بار «دمیاط» را تایید کرد.