تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از مرز ۳ میلیون مگاوات گذشت

مولدهای شرکت مدیریت تولید برق یزد تا پایان دی ماه سال جاری بیش از ۳ میلیون مگاوات انرژی برق تولید کردند.