چگونه علاقمندان کتاب در هرمزگان می توانند از نمایشگاه مجازی خرید کنند؟

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از آغاز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب خبر داد.