تخصیص ۴۰ درصد ظرفیت مرکز اخوان به غرب استان تهران جهت جمع آوری معتادان متجاهر

معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران از تخصیص ۴۰ درصد ظرفیت مرکز اخوان به غرب استان تهران و همچنین افزایش ظرفیت جمع آوری معتادان متجاهر در شرق استان تهران خبر داد.