دفاتر تسهیل گری نقش مهمی در مسیر توانمند سازی مردم در محلات حاشیه شهرها دارند

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان وبلوچستان گفت:دفاتر تسهیل گری نقش مهمی در توانمندسازی مردم در محلات حاشیه ای و گام نهادن این قشر در مسیر توسعه اجتماعی دارند.