برگزاری "مدرسه نوروساینس" با رویکرد درمان اختلالات یادگیری