رییس‌ کل دادگستری خوزستان با بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر دیدار کرد

رییس‌کل دادگستری خوزستان در دیدار با بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر گفت: اجازه نمی‌دهیم خودفروختگان و اغتشاشگران، امنیت مردم و آسایش جامعه را به چالش بکشند.