رییس‌ کل دادگستری خوزستان با بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر دیدار کرد