مرندی اروپا در برجام سیاست "چماق بدون هویج" را پیش گرفته است

یک استاد دانشگاه گفت: اروپایی‌ها ناقض بزرگ و صد در صدی برجام هستند و در عمل در حال اجرای سیاست ترامپ هستند چه بخواهند چه نخواهند.