آخرین وضعیت آبگرفتگی‌ها و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان

استاندار خوزستان در خصوص آخرین وضعیت آبگرفتگی‌ها و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده توضیحاتی ارائه کرد.