ذوب‌آهن به سختی از سد الکویت گذشت/ مصاف شاگردان منصوریان با یاران طارمی